Paguaj Faturen Online me karte


  • Username e gjeni tek SMS i cili ju njofton per pagesen ose ne kontraten qe keni firmosur me Abissnet.
  • Mbasi te klikoni ne butonin me siper ju do te drejtoheni ne faqen e sigurte te procesorit ku mund te kryeni pagesen me Karten tuaj Visa, Master Card.
  • Pagesa behet ne monedhen Leke, pa komisione dhe kosto te tjera.
  • Sherbimi aktivizohet ne kohe reale, nuk keni nevoje te lidheni ne telefon me suportin apo financen.