FAQ: Periudha Lajmeruese

Perse me shfaqet ne browser kjo faqe cdo 30 minuta?

Tradicionalisht, sistemi i pageses se Abissnet, ka kryer shkeputjen e sherbimit ne diten e mbarimit te pageses. Si rezultat i kerkesave te abonenteve, per te mos shkeputur totalisht lidhjen dhe penguar aktivitet urgjente, per nje afat te shkurter kohe deri sa te kryhej pagesa, Abissnet ka vendosur ne perdorim sistemin e lajmerimit. Website i lajmerimit do te shfaqet cdo 30 minuta per 60 sekonda deri ne riakitvizimin e lidhjes per nje periudhe 7 ditore. Kujdes! Kjo kohe do te llogaritet si kohe normale sherbimi 

Cfare ndodh pas 7 ditesh?

Nese nuk kryeni ri-aktivizimin, pas 7 ditesh, lidhja juaj nderpritet plotesisht. Per te ri-marre lidhjen do te duhet te kryeni pagesen e muajit (duke perfshire cmim te plote edhe periudhen 7 ditore)