Kontaktet e Abissnet

Departamenti i Shitjeve : (04) 4300 000

Informacion mbi paketat, ofertat, promocione te ndryshme 

Departamenti i Kujdesit ndaj Klientit: (04) 4300 001

Lajmeroni per shkeputje te linjes, difekte etj  

Departamenti i Faturimeve: (04) 4300 010

Sqarime mbi pagesat, llogarite bankare etj